Badania lekarskie

Wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby wprowadzić informacje na temat badań lekarskich z lewego menu wybierz opcję dziennik badania dodaj badanie. Po kliknięciu przeniesiony zostaniesz na stronę wprowadzania informacji na temat przeprowadzonego badania. Na stronie tej będziesz miał do wprowadzenia kilka istotnych elementów. Pierwszy z nich to lista zawodników, których dotyczy badanie. Mogą to być wszyscy zawodnicy, określona grupa lub pojedynczy gracz. Kolejne pola do uzupełnienia to: data przeprowadzenia badania oraz data ważności badania. Ponadto możesz oznaczyć wynik badania (zdolny/niezdolny) oraz dodać dane osoby przeprowadzającej badanie.

64.png